1. Informatiebeveiliging
  2. Implementatie Buurt Bestuurt

Implementatie Buurt Bestuurt

Steeds meer gemeenten willen hun inwoners actief betrekken bij het vergroten van de leefbaarheid en het veiligheidsgevoel in hun buurt of wijk. Maar hoe bereik jij als gemeente jouw inwoners en kunt ze actief betrekken?

Buurt Bestuurt is een werkwijze waarbij bewoners en vakmensen samen bepalen welke problemen op het gebied van veiligheid en leefbaarheid in de buurt met prioriteit moeten worden aangepakt. De bewoners geven aan wat de problemen zijn en de vakmensen geven aan wat zij kunnen doen om die problemen op te lossen. Hierbij wordt er ook gekeken naar wat bewoners zelf kunnen ondernemen.

De gedachte achter Buurt Bestuurt is eenvoudig. Burgers weten zelf het beste wat de belangrijkste veiligheidsproblemen in hun buurt zijn en kunnen die goed benoemen. Als zij merken dat de instanties in de wijk hen serieus nemen en – al dan niet samen met bewoners – gericht met de problemen aan de gang gaan, zal de veiligheid in de buurt verbeteren, maar zal ook de veiligheidsbeleving van burgers toenemen, net als hun vertrouwen in instanties en vakmensen.

Bewoners raken hierdoor actief betrokken bij hun buurt en de beschikbare uren van de vakmensen kunnen effectiever worden ingezet. Vakmensen en bewoners leren elkaar kennen, er ontstaat wederzijds begrip, betere informatie-uitwisseling, aanpak van de meest urgente zaken en een betere veiligheidsbeleving van de bewoners.

Hoe groter de bekendheid, hoe hoger de kans van slagen van Buurt Bestuurt. Wij kunnen jou daarbij helpen door samen Buurt Bestuurt en de techniek achter het concept in te voeren. Buurt Bestuurt is voor alle bewoners en vakmensen, ondernemers en andere instellingen in een buurt die zich betrokken voelen Communicatie is daarbij de sleutel. De comités hebben betrekking op een klein gebied van zo’n 600 à maximaal 2000 bewoners.

Avensus en Buurt Bestuurt

Voor Buurt Bestuurt heeft Avensus samen met de gemeente Rotterdam een communicatiesysteem en bijbehorende software ontwikkeld dat al met succes is ingezet in Rotterdam. Het communicatiesysteem kan onafhankelijk van de software geïmplementeerd worden, uit ervaring blijkt echter dat het systeem enorm kan bijdragen aan de snelheid, meetbaarheid en de sturing van communicatie.

Avensus onderscheidt zich in de markt door een ruime ervaring in het domein van het binnen een keten delen van (privacy gevoelige) informatie, persoonlijke benadering, vakmanschap en een goede prijs/kwaliteitverhouding. Avensus biedt experts die op korte termijn, professioneel en betaalbaar klanten kunnen ondersteunen bij diverse beheersingsvraagstukken op het gebied van ICT.

Wil je kennis maken met Avensus? We komen graag met je in contact, bel +31 85-0200070 of mail info@avensus.nl ons om vrijblijvend te praten over de mogelijkheden en oplossingen. Wij helpen je met alle plezier verder!

Doelstellingen van Buurt Bestuurt

  • Verminderen van het aantal meldingen en aangiften op het gebied van veiligheid;
  • Verbeteren van het gevoel van veiligheid;
  • Vergroten van het vertrouwen tussen bewoners en vakmensen.

De aanpak van Buurt Bestuurt

Buurt Bestuurt begint met een enquête onder bewoners. Deze enquête maakt inzichtelijk welke problemen er spelen op het gebied van veiligheid en leefbaarheid in de wijk (analyse). In deze fase zoeken de vakmensen naar bewoners die actief mee willen werken (bewonersparticipatie). Met hen wordt een comité gevormd. Gemiddeld komen zij één keer per maand samen. Ook andere buurtbewoners zijn van harte welkom bij zo’n bijeenkomst.

De bewoners en de vakmensen stellen samen een top-3 samen van de problemen die als eerste moeten worden aangepakt. Afhankelijk van de aangedragen problemen schuiven andere partijen aan, zoals de woningcorporaties of de reinigingsdienst. De top-3 van problemen wordt aangepakt door de vakmensen en waar mogelijk ook de bewoners (gezamenlijke interventies). Speciale acties worden aangekondigd en resultaten teruggekoppeld met behulp van www.buurtbestuurt.nl (communicatie). Als de acties zijn afgerond komt het comité weer bij elkaar en wordt een nieuwe top-3 opgesteld.

Met het communicatiesysteem van Avensus vergroot je niet alleen de bekendheid onder burgers en vakmensen over Buurt Bestuurt, maar ondersteunt deze ook weer de vakmensen bij de aanpak van problemen in de buurt. Het systeem maakt het mogelijk om:

  • Snel, eenvoudig en veilig berichten sturen vanaf de straat en de werkplek;
  • Berichten naar bewoners te versturen via e-mail, sms, smartphone, twitter en facebook;
  • Documenten en informatie te delen met buurbewoners;
  • Eigen pagina’s beschikbaar te stellen met gerichte buurtinformatie.

Voor wie is Buurt Bestuurt?

Buurt Bestuurt is voor alle bewoners en vakmensen, ondernemers en andere instellingen in een buurt die zich betrokken voelen bij de veiligheid en leefbaarheid. Belangrijk is het buurtgevoel: de schaal van de buurt moet aansluiten op de beleving van de betrokken bewoners. Het is dan ook niet één type buurt, met één type problematiek waar met Buurt Bestuurt-comités gewerkt wordt.

Buurt Bestuurt voor jouw regio

Inmiddels zijn er in twaalf deelgemeenten bijna vijftig comités actief. Avensus is daarbij in de gemeente Rotterdam vanaf het begin nauw betrokken geweest en weet daardoor goed hoe een dergelijk project effectief en efficiënt uitgevoerd kan worden. De comités worden ondersteund door een stedelijke projectgroep waarin zowel de directie Veiligheid, Stadsbeheer, de politie als de deelgemeenten zitting heeft.

Er is een website www.buurtbestuurt.nl en er is een app ontwikkeld om de onderlinge communicatie met o.a. bewoners te bevorderen. De aanpak is goed overdraagbaar (draait inmiddels ook in een aantal andere steden), maar het blijft vanzelfsprekend altijd maatwerk en daar helpt Avensus jou graag bij.

Avensus en keteninformatisering

Avensus is een middelgrote, dynamische maar bovenal betrouwbare partner voor projectmanagement rondom autonome ketens met een maatschappelijk probleem. De bestrijding van georganiseerde criminaliteit vraagt om een gezamenlijke, integrale overheidsaanpak. Daarvoor is samenwerking op het gebied van bestuursrecht, strafrechtelijke en fiscale aanpak essentieel.

Avensus onderscheidt zich in de markt door een ruime ervaring in het domein van het binnen een keten delen van (privacy gevoelige) informatie, persoonlijke benadering, vakmanschap en een goede prijs/kwaliteitverhouding. Avensus biedt experts die op korte termijn, professioneel en betaalbaar klanten kunnen ondersteunen bij diverse beheersingsvraagstukken op het gebied van ICT.

Meer informatie?

Wilt u informatie over projecten die Avensus momenteel doet of gedaan heeft voor Gemeenten? Neem contact op, bel +31 85-0200070 of mail info@avensus.nl.Wij helpen je met alle plezier verder! om vrijblijvend te praten over referenties, mogelijkheden en oplossingen. U kunt ook gebruik maken van onderstaande informatiebutton, laat hier uw gegevens achter en dan nemen wij met plezier contact met u op.

Wat kunnen wij voor jou betekenen?

ISO 27001 Implementatie

Ook al heeft een organisatie haar zaken prima op orde, het implementeren van een ‘certificaatwaardig’ managementsysteem voor informatiebeveiliging kost doorgaans behoorlijk wat tijd.

ISO 9001

Deze wereldwijd meest ingezette norm voor kwaliteitsbeheersing is gericht op het inzichtelijk maken of een organisatie in staat is om te voldoen aan de eisen die aan haar worden gesteld.

NEN 7510

Dé norm voor Informatiebeveiliging binnen de zorgsector in Nederland. Gebaseerd op ISO 27001 met extra aandachtspunten specifiek bedoeld voor de zorg.

Het Team

De consultants van Avensus Security hebben jarenlange ervaring in het pragmatisch en doeltreffend ondersteunen van een breed scala aan organisaties en hun leveranciers rondom het vraagstuk Informatiebeveiliging, Kwaliteit- en Milieumanagement. Bij bijna alle klanten zetten we tijdens een implementatie traject aan de hand van de betreffende norm in gezamenlijkheid met de klant een managementsysteem op.

Door deze opgebouwde kennis en ervaring hebben de consultants ook zeer praktische suggesties t.a.v. de inrichting van de processen en vele voorbeelden van documenten die bij de implementatie gebruikt kunnen worden. Daarnaast is het merendeel van de consultants Lead Auditor en zijn zij goed op de hoogte van het verloop en de vereisten van een certificeringstraject.

Avensus heeft de kennisexperts in huis: implementatie specialisten, consultants, lead auditors en trainers op het gebied van managementsystemen: ISO 9001, ISO 14001, ISO 20000, ISO 22301, ISO 26000, ISO 27001, ISO 31000, NEN 7510, etc.

Nieuws & Blog

Menu