1. Informatiebeveiliging
  2. Keteninformatisering in het Sociaal Domein

Keteninformatisering in het Sociaal Domein

De programma- en projectmanagers van Avensus hebben jarenlange ervaring met projecten die zich bezig houden met uiteenlopende oplossingen voor de informatievoorziening binnen het Onderwijs (Voortijdig School verlaten), het Sociaal Domein, Veiligheidshuizen en de RIEC’s. In al deze trajecten hebben we uitgebreid expertise opgedaan met oplossingen die het delen van informatie tussen justitie-, zorgpartners en gemeente(n) mogelijk moet maken. Oplossingen ook, die bestuurders en partners in de keten voorzien van informatie over de werking en de effectiviteit van de keten.

De decentralisatie/transitie in het Sociaal Domein

Gemeenten bereiden zich voor op drie transities – of decentralisaties, de 3D’s – in het sociaal domein. Met deze decentralisatie van rijkstaken krijgt de gemeente verantwoordelijkheid voor bijna de gehele maatschappelijke ondersteuning aan haar inwoners – kinderen, volwassenen en ouderen. Van gemeenten wordt een integrale aanpak verwacht, onder het motto van één gezin, één plan, één regisseur, één budget. Daarvoor is het leggen van verbanden tussen alle informatiebronnen noodzakelijk. Gemeenten, zorgaanbieders en burgers hebben daarom behoefte aan een sluitende en adequate informatievoorziening.

Avensus en het Sociaal Domein

Avensus biedt experts die op korte termijn, professioneel en betaalbaar een bijdrage kunnen leveren aan projecten die gerelateerd zijn aan het Sociaal Domein. We zijn experts op het gebied van Privacy, IT-Security en Keteninformatisering. Onze aanpak is no-nonsense en resulteert in pragmatische en betrouwbare oplossingen en adviezen. Wij realiseren deze oplossingen tegen betaalbare tarieven.

Avensus is momenteel nauw betrokken bij de gemeente Rotterdam voor het project Porfessional Portaal. Omdat het Rijk heeft besloten de jeugdhulp, de langdurige ondersteuning voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten (voorheen AWBZ-taak) en de activering van mensen met een beperking voortaan door de gemeenten te laten organiseren heeft Rotterdam het programma 1 Informatieplatform gestart om de informatiehuishouding ook na decentralisatie op orde te hebben.

Avensus levert binnen dit programma de projectleider voor het project Professional Portaal. Dit project zorgt ervoor dat de circa 1100 professionals in het Sociaal Domein de applicatie krijgen die ze bij hun dagelijks werk in de wijkteams en in de toegangslocaties moet gaan ondersteunen.

Sociaal Domein, samen op weg naar een sluitende informatievoorziening

Om tot een sluitende en adequate informatievoorziening te kunnen komen zullen we – afhankelijk van waar je nu staat – met jou een aantal stappen doorlopen. In een plan van aanpak werken we de stappen tot op detail uit per project.

Grofweg bestaat het traject uit de volgende stappen:

  1. Inventarisatie huidige systemen en informatiestromen.
  2. Vaststellen van de ambitie, het regiemodel en de scope van de decentralisaties voor uw gemeente(n).
  3. Bepalen van de gewenste situatie: waar moet mijn informatie- voorziening aan voldoen en wat is daarvoor nodig?
  4. Opstellen voorstel voor projectaanpak en –plan.
  5. Realiseren van de projectdoelstellingen of de ondersteuning van jouw projectteam bij het bereiken van de gewenste resultaten.
  6. Borging van het projectresultaat: een blijvend passende en adequate informatievoorziening.

Meer informatie?

Wilt je informatie over projecten die Avensus momenteel doet of gedaan heeft in het Sociaal Domein? Neem contact op, bel +31 85-0200070 of mail info@avensus.nl.Wij helpen je met alle plezier verder! om vrijblijvend te praten over referenties, mogelijkheden en oplossingen. Je kunt ook gebruik maken van onderstaande contactbutton, laat hier je gegevens achter en dan nemen wij met plezier contact met u op.

Wat kunnen wij voor jou betekenen?

ISO 27001 Implementatie

Ook al heeft een organisatie haar zaken prima op orde, het implementeren van een ‘certificaatwaardig’ managementsysteem voor informatiebeveiliging kost doorgaans behoorlijk wat tijd.

ISO 9001

Deze wereldwijd meest ingezette norm voor kwaliteitsbeheersing is gericht op het inzichtelijk maken of een organisatie in staat is om te voldoen aan de eisen die aan haar worden gesteld.

NEN 7510

Dé norm voor Informatiebeveiliging binnen de zorgsector in Nederland. Gebaseerd op ISO 27001 met extra aandachtspunten specifiek bedoeld voor de zorg.

Het Team

De consultants van Avensus Security hebben jarenlange ervaring in het pragmatisch en doeltreffend ondersteunen van een breed scala aan organisaties en hun leveranciers rondom het vraagstuk Informatiebeveiliging, Kwaliteit- en Milieumanagement. Bij bijna alle klanten zetten we tijdens een implementatie traject aan de hand van de betreffende norm in gezamenlijkheid met de klant een managementsysteem op.

Door deze opgebouwde kennis en ervaring hebben de consultants ook zeer praktische suggesties t.a.v. de inrichting van de processen en vele voorbeelden van documenten die bij de implementatie gebruikt kunnen worden. Daarnaast is het merendeel van de consultants Lead Auditor en zijn zij goed op de hoogte van het verloop en de vereisten van een certificeringstraject.

Avensus heeft de kennisexperts in huis: implementatie specialisten, consultants, lead auditors en trainers op het gebied van managementsystemen: ISO 9001, ISO 14001, ISO 20000, ISO 22301, ISO 26000, ISO 27001, ISO 31000, NEN 7510, etc.

Nieuws & Blog

Menu