1. Informatiebeveiliging
  2. Implementatie ISO 22301

Implementatie ISO 22301

De norm voor Business Continuity Managementsystemen (BCMS) is ISO 22301. De norm is internationale opvolger van de British Standard BS 25999. De norm is ontwikkeld bedrijven te beschermen tegen mogelijke verstoringen. Voorbeelden zijn extreem weer, brand, overstromingen, natuurrampen, diefstal, storingen op het gebied van IT, ziekte van personeel en terroristische aanvallen.

Business Continuity Management System (BCMS) & ISO 22301

Het Business Continuity Management System (BCMS) gebaseerd op ISO 22301 voorziet jouw organisatie van best-practises. Hiermee kunnen mogelijke bedreigingen worden geïdentificeerd en kan de impact worden vastgesteld. Daarnaast kan de best-practice gebruikt worden om matregelen in te voeren om verstoringen te minimaliseren en om als organisatie operationeel te blijven wanneer onvoorziene omstandigheden plaatsvinden.

ISO 22301 somt de vereisten voor een Business Continuity Management System op, waardoor certificatie tegen deze norm mogelijk is. De norm beschrijft de vereisten voor een management-systeem, wat wil zeggen dat de gekende PDCA – (Plan Do Check Act) cirkel ook in deze norm aanwezig is.

Avensus kan je ondersteunen bij het invoeren van de ISO 22301. Je hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden. Wij bieden maatwerk en helpen jou om de bedrijfscontinuïteit de hoogste prioriteit te geven. ISO 22301 kan worden aangepast zodat het alleen die producten en diensten bevat waaraan jouw bedrijf behoefte heeft. Daarnaast kunnen we de ISO22301 eventueel integreren in de andere managementsystemen die je wellicht al hebt zoals ISO9001 en ISO27001.

Tips voor het implementeren van ISO 22301:

  1. Zorg voor draagvlak bij het management.
  2. Betrek alle belangrijke spelers en communiceer binnen de organisatie over het BCMS.
  3. Hergebruik de huidige continuïteitsmaatregelen en integreer die.
  4. Betrek je klanten en leveranciers zij hebben vaak ook specifieke eisen.
  5. Richt een implementatieteam op met voldoende budget en mogelijkheden.
  6. Pas de basisprincipes van de norm ISO 22301 toe.
  7. Motiveer iedereen mee te doen, zorg voor voorlichting en agendeer het.
  8. Voer regelmatig interne audits uit om te zorgen dat je het voortdurend verbetert.

Meer weten?

Wil je meer informatie over het invoeren van de ISO 22301 of over de andere producten en diensten van Avensus? Wij helpen je graag verder! Neem contact op, bel 085-0200070 of mail info@avensus.nl ons om vrijblijvend te praten over de mogelijkheden en oplossingen. Wij helpen je met alle plezier verder!

Wat kunnen wij voor jou betekenen?

ISO 27001 Implementatie

Ook al heeft een organisatie haar zaken prima op orde, het implementeren van een ‘certificaatwaardig’ managementsysteem voor informatiebeveiliging kost doorgaans behoorlijk wat tijd.

ISO 9001

Deze wereldwijd meest ingezette norm voor kwaliteitsbeheersing is gericht op het inzichtelijk maken of een organisatie in staat is om te voldoen aan de eisen die aan haar worden gesteld.

NEN 7510

Dé norm voor Informatiebeveiliging binnen de zorgsector in Nederland. Gebaseerd op ISO 27001 met extra aandachtspunten specifiek bedoeld voor de zorg.

Het Team

De consultants van Avensus Security hebben jarenlange ervaring in het pragmatisch en doeltreffend ondersteunen van een breed scala aan organisaties en hun leveranciers rondom het vraagstuk Informatiebeveiliging, Kwaliteit- en Milieumanagement. Bij bijna alle klanten zetten we tijdens een implementatie traject aan de hand van de betreffende norm in gezamenlijkheid met de klant een managementsysteem op.

Door deze opgebouwde kennis en ervaring hebben de consultants ook zeer praktische suggesties t.a.v. de inrichting van de processen en vele voorbeelden van documenten die bij de implementatie gebruikt kunnen worden. Daarnaast is het merendeel van de consultants Lead Auditor en zijn zij goed op de hoogte van het verloop en de vereisten van een certificeringstraject.

Avensus heeft de kennisexperts in huis: implementatie specialisten, consultants, lead auditors en trainers op het gebied van managementsystemen: ISO 9001, ISO 14001, ISO 20000, ISO 22301, ISO 26000, ISO 27001, ISO 31000, NEN 7510, etc.

Nieuws & Blog

Menu