1. Informatiebeveiliging
 2. ISO 9001

ISO 9001

De ISO 9001 norm specificeert een aantal minimumeisen waaraan organisaties moeten voldoen en wordt wereldwijd gezien als de standaard voor kwaliteitsmanagement. De experts van Avensus ondersteunen reeds jaren organisaties met het pragmatisch en doeltreffend implementeren van ISO managementsystemen.

ISO 9001 Implementatie

Onze experts ondersteunen reeds jaren organisaties met het pragmatisch en doeltreffend implementeren van ISO managementsystemen. Door deze opgebouwde kennis en ervaring hebben de consultants voorbeelden en praktische tips. Bijvoorbeeld bij de beschrijving van processen, het opstellen of aanpassen van documenten, het samenstellen van registers en het maken van rapportages. Daarnaast zijn de consultants ook Lead Auditor en daardoor goed op de hoogte van het verloop van en de vereisten tijdens het certificeringstraject.

ISO 9001 Certificering

Het wel of niet certificeren van het managementsysteem is een keuze van de organisatie. De volgende condities kunnen daarbij worden onderscheiden:

 • Externe conditie:
  • Contractuele voorwaarde: de opdrachtgever stelt het hebben van één of meer managementsysteem certificaten verplicht om in aanmerking te komen voor opdrachten.
  • Overheid: het managementsysteemcertificaat is nodig om simpelweg te voldoen aan wet- en regelgeving.
  • Omgeving: de omgeving stelt het hebben van een managementsysteemcertificaat min of meer verplicht om te kunnen samenwerken (business partners) of om te kunnen voldoen aan gestelde condities (bank, verzekeraar, etc.).
 • Interne conditie:
  • Professionalisering; de wens om de kwaliteit van het managementsysteem inzichtelijk, meetbaar en toetsbaar maken.
  • Onderscheid: de wens om meer onderscheidend te zijn ten opzicht van andere aanbieders en daarmee tevens aan te tonen dat de zaken goed geregeld zijn.

ISO 9001 Certificering behalen

Certificering vindt plaats door een certificerende instelling (CI). CI’s moeten hiervoor geaccrediteerd zijn. De Raad van Accreditatie (RvA) accrediteert deze instellingen. Ieder land heeft zijn eigen ‘RVA’. De werkwijze is wereldwijd min of meer gelijk. De accreditatie van de RvA is branche- en normgerelateerd. Niet elk geaccrediteerd certificatiebureau mag in elke branche certificeren. De consultants van AuditConnect zijn bekend met de vereisten van de RVA en kunnen de organisatie adviseren met betrekking tot de keuze van de certificerende instelling(en).

De ISO 9001 norm

De ISO 9001 norm specificeert een aantal minimumeisen waaraan organisaties moeten voldoen en wordt wereldwijd gezien als de standaard voor kwaliteitsmanagement. ISO 9001 stelt u in staat om uw klantgerichtheid, de beheersing van uw primaire processen, de effectiviteit van uw resources en de continue verbetering van uw kwaliteitsmanagementsysteem te bewijzen.

Wat is de ISO 9001 Norm?

ISO 9001 kwaliteitsmanagement is in essentie gericht op het voldoen aan eisen en verwachtingen van uw klanten en het realiseren van de strategie van uw organisatie. Wanneer het kwaliteitsmanagementsysteem voldoet aan de eisen van de ISO 9001:2015 standaard, kan uw organisatie worden gecertificeerd. Certificatie vindt plaats door een onafhankelijke instelling.

De ISO 9001 norm betekenis

ISO 9001 voor kwaliteitsmanagement heeft zich sinds de start in 1987 en na verschillende revisies en updates, ontwikkeld tot ‘s-werelds meest populaire ISO-norm met ca. 1 miljoen gecertificeerde bedrijven. De norm is ontwikkeld door de Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO).

Wat kunnen wij nog meer voor jou betekenen?

ISO 27001

Ook al heeft een organisatie haar zaken prima op orde, het implementeren van een ‘certificaatwaardig’ managementsysteem voor informatiebeveiliging kost doorgaans behoorlijk wat tijd.

ISO 14001

ISO 14001 is net als ISO 9001 gericht op het proces dat een product voortbrengt, niet het product zelf. Het is een compilatie van normen m.b.t. milieubeheer.

NEN 7510

Dé norm voor Informatiebeveiliging binnen de zorgsector in Nederland. Gebaseerd op ISO 27001 met extra aandachtspunten specifiek bedoeld voor de zorg.

Het Team

De consultants van Avensus hebben jarenlange ervaring in het pragmatisch en doeltreffend ondersteunen van een breed scala aan organisaties en hun leveranciers rondom het vraagstuk Informatiebeveiliging, Kwaliteit- en Milieumanagement. Bij bijna alle klanten zetten we tijdens een implementatie traject aan de hand van de betreffende norm in gezamenlijkheid met de klant een managementsysteem op.

Door deze opgebouwde kennis en ervaring hebben de consultants ook zeer praktische suggesties t.a.v. de inrichting van de processen en vele voorbeelden van documenten die bij de implementatie gebruikt kunnen worden. Daarnaast is het merendeel van de consultants Lead Auditor en zijn zij goed op de hoogte van het verloop en de vereisten van een certificeringstraject.

Avensus heeft de kennisexperts in huis: implementatie specialisten, consultants, lead auditors en trainers op het gebied van managementsystemen: ISO 9001, ISO 14001, ISO 20000, ISO 22301, ISO 26000, ISO 27001, ISO 31000, NEN 7510, etc.

Internal auditing ISO 9001

Voor het uitvoeren van interne audits, third party audits, supplier audits, reviews en het opstellen van verbeterplannen bieden wij graag de ondersteuning van onze consultants/lead auditors aan. Van het verzorgen van een incidentele audit tot en met het opstellen en uitvoeren van een meerjarenplanning van alle audits en reviews. Bij AuditConnect bent u aan het juiste adres.

Onderhoud ISO 9001

Maak gebruik van onze expertise. Ook voor het onderhouden, integreren en verbeteren van uw bestaande managementsysteem of -systemen. Wij maken graag een resultaatgericht plan van aanpak.

Nieuws & Blog

Menu