1. Informatiebeveiliging
  2. Keteninformatisering

Keteninformatisering

Keteninformatisering richt zich voornamelijk op het uitwisselen van (persoons-) gegevens tussen organisaties/bedrijven binnen een keten. Vooral maatschappelijke informatie vraagstukken, die niet op de gebruikelijke manier organisatorisch ingericht kunnen worden met interne informatiesystemen, zijn vaak goed in te richten met keteninformatisering. Door het opzetten van een toepassingsonafhankelijke informatie-infrastructuur zijn er andere en vaak totaal nieuwe mogelijkheden te realiseren!

Wat is Keteninformatisering?

Keteninformatisering is het realiseren van een informatie-infrastructuur voor geautomatiseerde informatie-uitwisseling. Deze informatie-uitwisseling kan plaatsvinden tussen organisaties binnen een bedrijfsketen en ook tussen organisaties en bedrijven onderling. Dit is in de basis compleet anders dan de traditionele automatisering waarin toepassingen voornamelijk gericht zijn op interne processen en doelstellingen.

Avensus en Keteninformatisering

De programma- en projectmanagers van Avensus zijn al sinds 2007 bezig met uiteenlopende oplossingen voor de informatievoorziening binnen bijvoorbeeld het Sociaal Domein/de Decentralisatie, Veiligheidshuizen, de RIEC’s en het Onderwijs zoals het project Voortijdig Schoolverlaten.

In al deze trajecten hebben we uitgebreid expertise opgedaan met oplossingen die het delen van informatie tussen justitie-, zorgpartners, scholen, instellingen en gemeente(n) mogelijk moet maken. Oplossingen ook, die bestuurders en partners in de keten voorzien van informatie over de werking en de effectiviteit van de keten.

Zoek je projectmanagers of interimmanagers die ervaring hebben met keteninformatie-management? We komen graag met je in contact, bel 085-0200070 of mail info@avensus.nl ons om vrijblijvend te praten over de mogelijkheden en oplossingen. Wij helpen je met alle plezier verder!

Wat kunnen wij voor jou betekenen?

ISO 27001 Implementatie

Ook al heeft een organisatie haar zaken prima op orde, het implementeren van een ‘certificaatwaardig’ managementsysteem voor informatiebeveiliging kost doorgaans behoorlijk wat tijd.

ISO 9001

Deze wereldwijd meest ingezette norm voor kwaliteitsbeheersing is gericht op het inzichtelijk maken of een organisatie in staat is om te voldoen aan de eisen die aan haar worden gesteld.

NEN 7510

Dé norm voor Informatiebeveiliging binnen de zorgsector in Nederland. Gebaseerd op ISO 27001 met extra aandachtspunten specifiek bedoeld voor de zorg.

Het Team

De consultants van Avensus Security hebben jarenlange ervaring in het pragmatisch en doeltreffend ondersteunen van een breed scala aan organisaties en hun leveranciers rondom het vraagstuk Informatiebeveiliging, Kwaliteit- en Milieumanagement. Bij bijna alle klanten zetten we tijdens een implementatie traject aan de hand van de betreffende norm in gezamenlijkheid met de klant een managementsysteem op.

Door deze opgebouwde kennis en ervaring hebben de consultants ook zeer praktische suggesties t.a.v. de inrichting van de processen en vele voorbeelden van documenten die bij de implementatie gebruikt kunnen worden. Daarnaast is het merendeel van de consultants Lead Auditor en zijn zij goed op de hoogte van het verloop en de vereisten van een certificeringstraject.

Avensus heeft de kennisexperts in huis: implementatie specialisten, consultants, lead auditors en trainers op het gebied van managementsystemen: ISO 9001, ISO 14001, ISO 20000, ISO 22301, ISO 26000, ISO 27001, ISO 31000, NEN 7510, etc.

Nieuws & Blog

Menu