1. IT Audit & Assurance
  2. ENSIA

ENSIA

Avensus is expert op het gebied van ENSIA, IT-Audits en Security Scans. Onze medewerkers zijn allen gekwalificeerde IT-auditors en geregistreerd bij NOREA (Nederlandse Orde van Register EDP-Auditors). ENSIA streeft naar een zo effectief en efficiënt mogelijk ingericht verantwoordingsstelsel voor informatieveiligheid.

Wat is ENSIA?

ENSIA wordt door gemeenten, provincies, waterschappen en enkele onderdelen binnen de rijksoverheid gebruikt om zich te verantwoorden over de staat van informatiebeveiliging op basis van de BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid) en het gebruik van de Geo-basisregistraties. ENSIA streeft naar een zo effectief en efficiënt mogelijk ingericht verantwoordingsstelsel voor informatieveiligheid.

Daarmee erkennen alle gemeenten het belang van informatieveiligheid en de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) als het gemeentelijk basisnormenkader voor informatieveiligheid. Gemeenten spraken in de resolutie af hun eigen toezichthouder, de gemeenteraad, in het jaarverslag te informeren over informatieveiligheid. Ook roepen zij op de verantwoordingslasten over informatieveiligheid te verminderen.

Die oproep was de aanleiding voor het project ENSIA, een initiatief van de VNG en de ministeries van BZK, I&W en SZW. ENSIA staat voor Eenduidige Normatiek Single Information Audit. Het heeft als doel een eenmalige informatieverstrekking en IT-audit te worden.

Avensus heeft ruime ervaring in het ondersteunen van de gemeenten bij de zelfevaluatie van de DigiD- en SUWInet-normen en het afgeven van de Assurance rapportage over de verklaring van het college van Burgemeester en Wethouders (B en W), als ook de onderliggende stukken.

Wil je ondersteuning voor ENSIA of meer informatie?

We komen graag met je in contact, bel 055-3010100 of mail info@avensus.nl ons om vrijblijvend te praten over de mogelijkheden en oplossingen. Wij helpen je met alle plezier verder!

Wat kunnen wij voor jou betekenen?

ENSIA

De resolutie ‘Informatieveiligheid, randvoorwaarde voor de professionele gemeente’ werd in november 2013 tijdens de Buitengewone Algemene Ledenvergadering van de VNG aangenomen.

SOC 2

Rapporteert op basis van vastgestelde principes welke een relatie hebben met de opzet, bestaan en werking van operational IT-controls met betrekking tot uitbestede processen. Een SOC-rapport is opgesteld volgens de SOC-rapportagenormen.

BIO

De Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) is de opvolger van alle normen (BIWA, BIG, BIR en IBI) die worden gebruikt binnen de overheid voor informatiebeveiliging. De BIO vormt daarmee één gezamenlijk normenkader, gebaseerd op de ISO 27002.

ISAE 3402

De afkorting ISAE staat voor ‘International Standard On Assurance Engagements’. De ISAE 3000 wordt ook wel dé internationale opvolger van de Amerikaanse SAS 70-certificering genoemd. In tegenstelling tot SAS 70, is ISAE 3000 een internationale standaard.

DigiD

Het ICT-Beveiligingsassessment DigiD is een jaarlijks terugkerend assessment dat alle Nederlandse gemeenten met een DigiD-koppeling moeten uitvoeren. De DigiD-norm is gebaseerd op de normen zoals die door het Nationaal Cybersecurity Center (NCSC) zijn geformuleerd voor web applicaties.

Het Team

Avensus is een organisatie waar meedenken met de klant voorop staat. Een voortdurend veranderende maatschappij met haar ontwikkelingen, nieuwe technologieën en veranderende wet- en regelgeving vraagt om professionals om je deskundig te ondersteunen. Avensus helpt je graag op een breed vakgebied om “in control” te blijven met betrekking tot jouw ICT activiteiten vandaag en in de toekomst.

De auditors en consultants van het Avensus, IT Audit & Assurance team kunnen zich snel in jouw bedrijfsprocessen inleven en kunnen daardoor in een kort tijdsbestek een deskundig, onpartijdig een betaalbaar traject uitvoeren. Onze IT-auditors hebben kennis van diverse branches zoals retail, overheid, bancair, verzekering en de ICT-branche (hosting, datacenters, etc.). Wij voeren diverse soorten IT-audits uit zoals Third Party Memorandum, ISAE 3000, ISAE 3402, SOC2 BIO, VIPP, DigiD, SURF en nog veel meer.

Nieuws & Blog

Menu