1. Managed Security
  2. Pentest
  3. Pentest – Black box

Pentest – Black box

Bij een ‘Black Box approach’ wordt aangenomen dat een hacker helemaal niets weet van een omgeving en ook geen rechten of toegang heeft. Met andere woorden, de aanvaller wordt niet vertrouwd en komt van buiten de organisatie. De modus operandi van deze aanvaller wordt dan ook gesimuleerd, waarbij de pentester van buitenaf informatie inwint over het bedrijf. Denk hierbij aan poortscanning, Google (het zoeken van online beschikbare documentatie over het target), dumpster-diving en vacatures nazoeken op IT-functies (hier is vaak meer info te vinden over gebruikte applicaties). De reconnaissance fase (fase van informatie vinden over het aanvalsdoel) is hierbij cruciaal.

Pentest voor jouw organisatie?

Benieuwd naar hoe de Penetratietest & de Black Box methode de IT-omgeving van jouw organisatie veiliger kan maken? We komen graag met je in contact, bel 055-3010100 of mail info@avensus.nl ons om vrijblijvend te praten over de mogelijkheden en oplossingen. Avensus helpt graag mee aan een veiligere digitale wereld!

Wat kunnen wij voor jou betekenen?

Pentest

Bij een pentest worden een of meer computersystemen gecontroleerd op kwetsbaarheden. Bovendien wordt gekeken of de gevonden kwetsbaarheden ook daadwerkelijk geëxploiteerd kunnen worden. Dit wordt gedaan door onze ethical hackers om inzicht te krijgen in de effectiviteit van het (beveiligings-) systeem en om verbeterpunten te definiëren.

Social engineering

Social engineering is een techniek waarbij onze ethical hackers een aanval op een organisatie tracht te ondernemen door de zwakste schakel in de computerbeveiliging, namelijk de mens, te kraken.

Mystery visits

Onze ethical hackers komen onaangekondigd je organisatie bezoeken om te zien hoe goed de beveiliging is tegen eventuele cyberdreigingen.

Wat is een Pentest?

Een Penetratietest of Pentest is een controle van een of meer computersystemen op kwetsbaarheden. Bij de Pentest wordt gekeken of het mogelijk is om deze kwetsbaarheden ook daadwerkelijk te gebruiken om de beveiliging op deze systemen te omzeilen, in te breken of te doorbreken. Dit wordt gedaan om inzicht te krijgen in de effectiviteit van het (beveiligings-) systeem en om verbeterpunten te definiëren.

Een Penetratietest vindt om legitieme redenen plaats, met toestemming van de eigenaren van de systemen die gecontroleerd worden, met als doel de systemen juist beter te beveiligen. Een manier waarop dit kan gebeuren is bijvoorbeeld door een team van beveiligingsspecialisten (ethical hackers) te laten proberen om met toestemming van de systeemeigenaar informatie uit het (beveiligde) systeem te benaderen zonder de vereiste toegangsgegevens.

Waarom een Pentest uitvoeren?

Het doel van een Pentest is om inzicht te krijgen in de risico’s en kwetsbaarheden van het onderzochte systeem en om verbeteringen te definiëren voor de beveiliging -met andere woorden, de risico’s en kwetsbaarheden te bestrijden.

De afgelopen jaren ontstaat bij bedrijven steeds meer de behoefte om hun IT-systemen te onderwerpen aan een zogenaamde Penetratietest (hierna spreken we over de: ‘Pentest’). Het uitvoeren van een Pentest kan een waardevolle aanvulling zijn om de mate van beveiliging van informatiesystemen te beoordelen.

Nieuws & Blog

Menu