1. Managed Security
  2. Pentest
  3. Ethical hacking

Ethical hacking

De ethical hackers van Avensus hebben ruime ervaring en zijn professioneel onderlegd. Avensus biedt experts die op korte termijn, professioneel en betaalbaar een onderzoek of test voor jou kunnen uitvoeren. We zijn een professionele aanbieder en onze ervaren consultants hebben goede inhoudelijke vakkennis, zijn creatief en hanteren diverse methodieken waarmee we hacktesten op vele soorten besturingssystemen of applicaties kunnen uitvoeren.

Wil je contact met één van onze consultants of informatie over ethical hacking? Neem contact op, bel 085-0200070 of mail info@avensus.nl om vrijblijvend te praten over de mogelijkheden en oplossingen. Avensus helpt u graag verder!

Wat is een Ethical Hacker?

Een Ethical Hacker is een beveiligingsspecialist die met voorafgaande toestemming van de eigenaar van het (beveiligde) systeem, dus op legitieme wijze, probeert netwerken of computersystemen binnen te dringen met behulp van dezelfde methoden, kennis en instrumenten als een hacker.

Dit wordt gedaan om kwetsbaarheden te ontdekken en te kijken of het mogelijk is om deze kwetsbaarheden ook daadwerkelijk te gebruiken door zonder de vereiste toegangsgegevens de beveiliging op deze systemen te omzeilen, in te breken of te doorbreken. Dit wordt gedaan om inzicht te krijgen in de effectiviteit van het (beveiligings-)systeem en om verbeterpunten te definiëren. Deze methode wordt ook wel een Pentest, hacktest of Penetratietest genoemd.

Waarom een Pentest/hacktest uitvoeren?

Een Pentest vindt om legitieme redenen plaats, met toestemming van de eigenaren van de systemen die gecontroleerd worden, met als doel de systemen juist beter te beveiligen. Het doel van een Pentest is om inzicht te krijgen in de risico’s en kwetsbaarheden van het onderzochte systeem en om verbeteringen te definiëren voor de beveiliging -met andere woorden, de risico’s en kwetsbaarheden te bestrijden.

Avensus en hacktesten

Avensus heeft goede kennis van en gedegen ervaring met het uitvoeren van Pentesten. Aangezien doorgaans een bedrijf zelf vaak niet over de noodzakelijk expertise en/of tijd beschikt om zelf een Pentest uit te voeren wordt deze daarom vaak uitbesteed en Avensus is daarvoor de juiste partner. Met informatie wil Avensus jou als opdrachtgever inhoudelijke hulp geven alsmede illustreren hoe een Pentesttraject (overzicht van het traject) kan verlopen.

Stappen van een Pentest traject:

  • Opdrachtomschrijving
  • De scope van de test
  • Planning van de test
  • Rapportage
  • De testmethodieken
  • Strafrecht en vrijwaringverklaringen

Audit, code review en risicoanalyse

De term audit wordt ook wel gebruikt om Penetratietests aan te duiden. Toch bestaan er enkele wezenlijke verschillen. Een audit is een formeel proces, dat start met een vastgesteld normenkader waarvan de auditor opzet, bestaan en werking kan toetsen. Een audit levert dan ook een volledig beeld op ten aanzien van het vooraf overeengekomen normenkader. De betekenis van een audit hangt dan ook sterk samen met de kwaliteit van het normenkader.

Bij een Penetratietest hoort geen normenkader; wel zal een professionele aanbieder een methodiek hebben volgens welke een Penetratietest van een bepaald soort besturingssysteem of applicatie wordt aangepakt, maar er wordt niet getoetst aan de hand van een normenkader. Creativiteit en vakkennis van de individuele tester speelt een veel grotere rol.

Bij een code review wordt de broncode van een applicatie onderzocht. Een code review is een goed middel om kwetsbaarheden in een applicatie te vinden. Omdat een code review en een Penetratietest vanuit verschillende perspectieven werken en geen overlap hebben is het goed mogelijk om te tegelijkertijd uit te gevoerd.

Een risicoanalyse brengt kwetsbaarheden, bedreigingen en risico’s in kaart. Bij de analyse wordt een inschatting gemaakt van de dreigingskans en de impact ervan. Een risicoanalyse heeft meestal een hoger abstractieniveau dan een Penetratietest. Vooral daarom wordt vaak eerst een risicoanalyse uitgevoerd waaruit blijkt welke kwetsbaarheden in een systeem een groot risico zijn, om vervolgens een Penetratietest uit te voeren die de kwetsbaarheden in kaart brengt en daarvoor de mogelijke oplossingen.

Wil je advies? Of een test, onderzoek of audit uit laten voeren?

Avensus biedt experts die op korte termijn, professioneel, duidelijke en betaalbare audits, onderzoeken en Penetratietesten kunnen uitvoeren. Wij zijn aangesloten bij de Nederlandse Organisatie van Register EDP-auditros (NOREA). Bij een IT-audit beoordelen wij een deel van, of zelfs de complete automatisering binnen jouw organisatie en de organisatie van je automatisering. Vraag vrijblijvend meer informatie aan.

Avensus adviseert jouw bedrijf graag over de kwaliteit van je ICT. Hierbij kan je denken aan onder andere betrouwbaarheid, beschikbaarheid en integriteit. In een algemene ICT-audit voeren wij in een kort tijdsbestek een deskundig, onpartijdig en onafhankelijk onderzoek uit. Zo houden wij jouw organisatie een spiegel voor op het gebied van automatisering en bieden we je de instrumenten voor betere prestaties. Een investering die zichzelf terugverdient.

We komen graag met je in contact, bel 085-0200070 of mail info@avensus.nl ons om vrijblijvend te praten over de mogelijkheden en oplossingen. Avensus helpt graag mee aan een veiligere digitale wereld!

Wat kunnen wij voor jou betekenen?

Pentest

Bij een pentest worden een of meer computersystemen gecontroleerd op kwetsbaarheden. Bovendien wordt gekeken of de gevonden kwetsbaarheden ook daadwerkelijk geëxploiteerd kunnen worden. Dit wordt gedaan door onze ethical hackers om inzicht te krijgen in de effectiviteit van het (beveiligings-) systeem en om verbeterpunten te definiëren.

Social engineering

Social engineering is een techniek waarbij onze ethical hackers een aanval op een organisatie tracht te ondernemen door de zwakste schakel in de computerbeveiliging, namelijk de mens, te kraken.

Mystery visits

Onze ethical hackers komen onaangekondigd je organisatie bezoeken om te zien hoe goed de beveiliging is tegen eventuele cyberdreigingen.

Wat is een Pentest?

Een Penetratietest of Pentest is een controle van een of meer computersystemen op kwetsbaarheden. Bij de Pentest wordt gekeken of het mogelijk is om deze kwetsbaarheden ook daadwerkelijk te gebruiken om de beveiliging op deze systemen te omzeilen, in te breken of te doorbreken. Dit wordt gedaan om inzicht te krijgen in de effectiviteit van het (beveiligings-) systeem en om verbeterpunten te definiëren.

Een Penetratietest vindt om legitieme redenen plaats, met toestemming van de eigenaren van de systemen die gecontroleerd worden, met als doel de systemen juist beter te beveiligen. Een manier waarop dit kan gebeuren is bijvoorbeeld door een team van beveiligingsspecialisten (ethical hackers) te laten proberen om met toestemming van de systeemeigenaar informatie uit het (beveiligde) systeem te benaderen zonder de vereiste toegangsgegevens.

Waarom een Pentest uitvoeren?

Het doel van een Pentest is om inzicht te krijgen in de risico’s en kwetsbaarheden van het onderzochte systeem en om verbeteringen te definiëren voor de beveiliging -met andere woorden, de risico’s en kwetsbaarheden te bestrijden.

De afgelopen jaren ontstaat bij bedrijven steeds meer de behoefte om hun IT-systemen te onderwerpen aan een zogenaamde Penetratietest (hierna spreken we over de: ‘Pentest’). Het uitvoeren van een Pentest kan een waardevolle aanvulling zijn om de mate van beveiliging van informatiesystemen te beoordelen.

Nieuws & Blog

Menu