1. Privacy Consulting
  2. AVG Training

AVG Training

Avensus helpt organisaties te voldoen aan de verplichtingen van de AVG. Je kunt hierbij denken aan het opzetten van een verwerkingsregister, opstellen van een privacyverklaring, verwerkersovereenkomstenprivacybeleiddatalekprocedure. Daarnaast verzorgt Avensus diverse AVG Trainingen (kan geheel op maat).​​

Avensus verzorgt AVG trainingen om AVG awareness (bewustwording) binnen de organisatie te bereiken.​

Awareness houdt in dat je als organisatie er alles aan doet om ervoor te zorgen dat alle medewerkers (directie én personeel) op de werkvloer zich bewust zijn van de AVG. Iedereen kent de regels, gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en weet wanneer de alarmbelletjes moeten rinkelen.​

Waarom is awareness belangrijk? ​

Als eerste hebben organisaties vanuit de AVG een verantwoordingsplicht, dat wil zeggen dat zij moeten kunnen aantonen dat er voldoende is gedaan om iedereen binnen de organisatie bewust te maken over de AVG.​

Daarnaast is uit onderzoek gebleken dat de meeste fouten binnen een organisatie worden gemaakt door menselijk handelen. De meest gemelde oorzaak van een datalek is het versturen van persoonsgegevens aan de verkeerde ontvanger (66%) door personeel (cijfers 2020). De Autoriteit Persoonsgegevens geeft aan dat het om 2.000 meldingen gaat per maand. ​

Conclusie: ​Het is dus cruciaal om iedereen op de werkvloer bewust te maken over de AVG en de gevolgen hiervan binnen de organisatie. Vooral medewerkers die direct in aanraking komen met persoonsgegevens of beleid maken moeten goed weten hoe de praktijk de AVG raakt. ​

Hoe kan Avensus hierbij helpen?​

Avensus verzorgt diverse trainingen met de focus op AVG Awareness: ​

  • Online trainingen (Webinars). Deze zijn ideaal om medewerkers te trainen die thuis werken;​
  • Inhouse trainingen (Presentaties, kennissessies & Workshops);​
  • 1-op-1 sessie over de AVG (coaching bijv. van een medewerker waarbij privacy wordt belegd).​

Voorafgaand aan elke training maakt Avensus op basis van aangeleverde informatie een profiel van de organisatie (bedrijfsprocessen/risico’s), zodat theorie kan worden toegepast in praktijksituaties- en voorbeelden tijdens de training. Deelnemers worden op deze manier tijdens de training uitgedaagd om actief na te denken over wat privacywetgeving betekent voor de dagelijkse werkzaamheden. Om de training goed te laten aansluiten worden trainingen vaak op afdelingsniveau ingestoken. ​

Neem contact op voor een vrijblijvend Intake gesprek

Het Team

Mateus ten Hacken
Fausha de Jong
Fhoat Visser

Wat kunnen wij ook voor jou betekenen.

Verwerkingsregister

Het verwerkingsregister is het instrument waarmee je kan aantonen dat je organisatie verantwoord omgaat met persoonsgegevens. Dit register is voor intern gebruik en kan worden opgevraagd door de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). 

Privacyverklaring

 De privacyverklaring is het juiste middel om aan de transparantieverplichting vanuit de AVG te voldoen. Je kan hiermee als organisatie tevens aantonen dat je aan deze AVG-verplichting voldoet. 

AVG Training

vensus verzorgt AVG trainingen om AVG awareness (bewustwording) binnen de organisatie te bereiken.

Verwerkersovereenkomst

In een verwerkersovereenkomst leggen organisaties, waarvan de één verwerkingsverantwoordelijke is en de ander de verwerker, afspraken vast over de bescherming van persoonsgegevens die zij met elkaar delen. 

Nieuws & Blog

Menu