1. Privacy Consulting
  2. Privacy audit en onderzoek

Privacy audit en onderzoek

Avensus helpt organisaties te voldoen aan de verplichtingen van de AVG. Je kunt hierbij denken aan het opzetten van een DPIA, AVG nulmeting, Privacy Quick Scan en een Privacy Audit. Daarnaast verzorgt Avensus diverse AVG Trainingen (kan geheel op maat).​​

De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is geen makkelijke materie. Ook vanuit de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, wordt niet altijd even duidelijk voorlichting gegeven over wat specifiek voor jouw organisatie van toepassing is en hoe je het beste kan omgaan met de privacyregels. 

Het niet voldoen aan de AVG kan grote gevolgen hebben voor jouw organisatie, zoals imagoschade, boetes en schadeclaims, verstoring in de bedrijfsprocessen. Kortom: financiële schade.

Met een nulmeting krijg je inzicht in hoeverre jouw organisatie voldoet aan de AVG; 

  • Welke verplichte onderwerpen (nog) aandacht nodig hebben…
  • Waar de risico’s zitten…
  • Welke acties je kan ondernemen om de risico’s te beperken…

Avensus biedt op een laagdrempelige wijze ondersteuning en advies. 

Wat kunnen wij ook voor jou betekenen.

AVG|Privacy Quick Scan

Het niet voldoen aan de AVG kan grote gevolgen hebben voor jouw organisatie, zoals imagoschade, boetes en schadeclaims, verstoring in de bedrijfsprocessen. Kortom: financiële schade. Doe dus de AVG|Privacy Quick Scan.

Data Protection Impact Assessment (DPIA)

We kunnen jouw organisatie ondersteunen bij het uitvoeren van een DPIA of deze voor je uitvoeren en volledig ontzorgen. Hiermee bied je jouw organisatie een instrument om privacy risico’s in een vroeg stadium op een gestructureerde en heldere manier in beeld te brengen.

Privacy Audit

We kunnen jouw organisatie ondersteunen bij het uitvoeren van Privacy Audit of deze voor je uitvoeren en volledig ontzorgen. Hiermee bied je jouw organisatie een instrument om privacy risico’s in een vroeg stadium op een gestructureerde en heldere manier in beeld te kunnen brengen. 

WPG Audit

We kunnen jouw organisatie ondersteunen bij het uitvoeren van WPG Audit of deze voor je uitvoeren en volledig ontzorgen. Hiermee bied je jouw organisatie een instrument om privacy risico’s in een vroeg stadium op een gestructureerde en heldere manier in beeld te kunnen brengen. 

Het Team

Mateus ten Hacken
Fausha de Jong
Fhoat Visser

Nieuws & Blog

Menu