1. Privacy Consulting
  2. Privacyverklaring

Privacyverklaring

Avensus helpt organisaties te voldoen aan de verplichtingen van de AVG. Je kunt hierbij denken aan het opzetten van een verwerkingsregister, opstellen van een privacyverklaring, verwerkersovereenkomstenprivacybeleiddatalekprocedure. Daarnaast verzorgt Avensus diverse AVG Trainingen (kan geheel op maat).​​

Avensus adviseert organisaties bij allerlei vraagstukken over privacy. Of het nu gaat om een vraag over bewaartermijnen, het opzetten van een verwerkingsregister of hoe je datalekken kan voorkomen, Avensus kan jou bij elk privacyvraagstuk helpen en ondersteunen. Avensus werkt pragmatisch en laagdrempelig.

Privacyverklaring

Wist je dat je als organisatie voordat je persoonsgegevens verwerkt van klanten, relaties en personeel, informatie dient te verstrekken over hoe je omgaat met hun persoonsgegevens? De privacyverklaring is het juiste middel om aan de transparantieverplichting vanuit de AVG te voldoen. Je kan hiermee als organisatie tevens aantonen dat je aan deze AVG-verplichting voldoet. Een privacyverklaring bevat o.a. de volgende elementen:

  • Naam en contactgegevens van de organisatie;
  • De persoonsgegevens die de organisatie verwerkt;
  • Voor welke doelen de persoonsgegevens gebruikt;
  • Op basis van welke grondslagen de persoonsgegevens mogen worden verwerken, bijvoorbeeld op basis van een overeenkomst of toestemming;
  • Een indicatie van hoe lang de persoonsgegevens worden bewaard;
  • De wijze waarop de persoonsgegevens worden beveiligd;
  • Of de persoonsgegevens worden gedeeld met andere Partijen (binnen of buiten de EU);
  • Op welke wijze betrokkenen (klanten) gebruik kunnen maken van hun rechten;
  • Op welke wijze een klacht kan worden ingediend bij de toezichthouder (de Autoriteit Persoonsgegevens).

Waarom is een privacyverklaring nodig?

Je wil voldoen aan de wetgeving, de AVG, en daarover transparant zijn! Alle organisaties die persoonsgegevens verwerken zijn vanuit de privacywet (de AVG) verplicht om betrokkenen vooraf te informeren hoe zij met persoonsgegevens omgaan. Kom je deze transparantieplicht niet na, dan riskeert je organisatie boetes en schadeclaims en dit kan weer leiden tot imagoschade. Het kan echter lastig zijn om in kaart te brengen wat er precies binnen de organisatie gebeurt en processen te matchen met de privacywetgeving. Avensus kan je helpen om in kaart te brengen hoe je binnen de organisatie omgaat met privacy van klanten, relaties, personeel. Hoe worden de persoonsgegevens van deze betrokkenen beschermd? Alle vereiste onderdelen worden door Avensus met je doorgenomen en vervolgens duidelijk en in eenvoudige taal omgezet in een eigen privacyverklaring. Deze verklaring is dus geheel afgestemd op jouw organisatie ! Het voordeel van dit product is dat je meteen inzicht krijgt op wat goed gaat, en wat nog beter kan op privacy gebied. 

Het Team

Mateus ten Hacken
Fausha de Jong
Fhoat Visser

Wat kunnen wij ook voor jou betekenen.

Verwerkingsregister

Het verwerkingsregister is het instrument waarmee je kan aantonen dat je organisatie verantwoord omgaat met persoonsgegevens. Dit register is voor intern gebruik en kan worden opgevraagd door de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). 

Privacyverklaring

 De privacyverklaring is het juiste middel om aan de transparantieverplichting vanuit de AVG te voldoen. Je kan hiermee als organisatie tevens aantonen dat je aan deze AVG-verplichting voldoet. 

AVG Training

vensus verzorgt AVG trainingen om AVG awareness (bewustwording) binnen de organisatie te bereiken.

Verwerkersovereenkomst

In een verwerkersovereenkomst leggen organisaties, waarvan de één verwerkingsverantwoordelijke is en de ander de verwerker, afspraken vast over de bescherming van persoonsgegevens die zij met elkaar delen. 

Nieuws & Blog

Menu