1. Privacy Consulting
  2. Verwerkingsregister

Verwerkingsregister

Avensus helpt organisaties te voldoen aan de verplichtingen van de AVG. Je kunt hierbij denken aan het opzetten van een verwerkingsregister, opstellen van een privacyverklaring, verwerkersovereenkomstenprivacybeleiddatalekprocedure. Daarnaast verzorgt Avensus diverse AVG Trainingen (kan geheel op maat).​​

Avensus adviseert organisaties bij allerlei vraagstukken over privacy. Of het nu gaat om een vraag over bewaartermijnen, het opzetten van een verwerkingsregister of hoe je datalekken kan voorkomen, Avensus kan jou bij elk privacyvraagstuk helpen en ondersteunen. Avensus werkt pragmatisch en laagdrempelig.

Wat is een verwerkingsregister?

Het verwerkingsregister is het instrument waarmee je kan aantonen dat je organisatie verantwoord omgaat met persoonsgegevens. Dit register is voor intern gebruik en kan worden opgevraagd door de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Een verwerkingsregister bevat o.a. de volgende elementen:

  • de naam en contactgegevens van de organisatie);
  • de doeleinden waarvoor gegevens worden verwerkt;
  • de categorieën gegevens (bijv. NAW-gegevens, contactgegevens);
  • de categorieën betrokkenen (bijv. klanten, websitebezoekers, personeel);
  • de categorieën ontvangers (met u gegevens deelt of aan verstrekt);
  • de bewaartermijnen van de gegevens;
  • de wijze waarop u persoonsgegevens beschermt (bijv. encryptie, externe harde schijven etc.).​​

Waarom is een verwerkingsregister belangrijk?

Ten eerste is het verwerkingsregister van belang om te kunnen aantonen dat je organisatie aan de verantwoordingsplicht (=accountability) voldoet. Zie het als het bijhouden van een administratie, maar dan voor de privacy.  Het verwerkingsregister is niet alleen een verplichting, maar het dwingt je als organisatie om stil te staan op de manier waarop er wordt omgegaan met de verwerking van persoonsgegevens van klanten, relaties en personeel (win-win situatie).  

Daarnaast hebben personen van wie je gegevens verwerkt (betrokkenen) het recht om te vragen gegevens te corrigeren of te verwijderen. Het register is een belangrijk hulpmiddel om aan deze verplichting te voldoen.​​

Het Team

Mateus ten Hacken
Fausha de Jong
Fhoat Visser

Wat kunnen wij ook voor jou betekenen.

Verwerkingsregister

Het verwerkingsregister is het instrument waarmee je kan aantonen dat je organisatie verantwoord omgaat met persoonsgegevens. Dit register is voor intern gebruik en kan worden opgevraagd door de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). 

Privacyverklaring

 De privacyverklaring is het juiste middel om aan de transparantieverplichting vanuit de AVG te voldoen. Je kan hiermee als organisatie tevens aantonen dat je aan deze AVG-verplichting voldoet. 

AVG Training

vensus verzorgt AVG trainingen om AVG awareness (bewustwording) binnen de organisatie te bereiken.

Verwerkersovereenkomst

In een verwerkersovereenkomst leggen organisaties, waarvan de één verwerkingsverantwoordelijke is en de ander de verwerker, afspraken vast over de bescherming van persoonsgegevens die zij met elkaar delen. 

Nieuws & Blog

Menu