Disclaimer

Via deze website stelt Avensus informatie beschikbaar over de diensten van Avensus B.V. De website van Avensus is met zorg samengesteld. Wij doen ons uiterste best om de informatie op de website zo zorgvuldig en actueel mogelijk weer te geven. Desondanks is het mogelijk dat de gepubliceerde informatie niet volledig of onjuist is. Aan de verstrekte informatie kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Er wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor eventuele onvolledigheid of onjuistheden in de verstrekte informatie, de informatie op sites waarnaar verwezen wordt of mogelijke nadelige gevolgen hiervan.

De rechten op inhoudelijke informatie en beeldmateriaal op deze website liggen bij Avensus of bij derden welke met toestemming dit materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Avensus. Het is niet toegestaan om zonder toestemming de informatie die op deze website staat openbaar te maken, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden.

Privacyverklaring

Om bezoekers van de website duidelijk te maken dat wij jullie privacy belangrijk vinden, hebben wij een privacy- en cookieverklaring  opgesteld.

Verwerkingsverantwoordelijke

Avensus, gevestigd te Almere, Apeldoorn, Delft, Eindhoven en Weert is verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens en eigenaar van deze website.

Wij respecteren de privacy van mensen van wie wij persoonsgegevens verwerken. Dat zijn klanten, relaties en iedereen die onze website bezoekt. Om die reden worden de door ons verzamelde persoonsgegevens zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Avensus volgt hierin de relevante wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verwerkingsdoeleinden

Dit doen wij met jouw persoonsgegevens:

 • Wij ontvangen de gegevens die zijn ingevuld in het contactformulier, het terugbelverzoek, via de websitechat of via andere kanalen aangeboden via de website voor iedereen die interesse heeft in onze dienstverlening. De gegevens die worden opgevraagd zijn: naam, privé of zakelijk telefoonnummer, privé of zakelijk e-mailadres en eventuele informatie die u zelf invult als inhoud van een bericht. Deze gegevens slaan we op in ons klantsysteem en gebruiken we om u te informeren over de bedrijfsactiviteiten van Avensus, om te corresponderen, en de mening van jullie als klanten, relaties of websitebezoekers over deze kwesties te evalueren.
 • Wij gebruiken de gegevens die nodig zijn in het kader van onze dienstverlening. Wij verwerken deze gegevens, zoals uw naam, achternaam, betaalgegevens en factuurgegevens voor het uitvoeren van de overeenkomst die we met u aangaan en om de zakelijke relaties die hieruit voortvloeien te beheren en te administreren.
 • We gebruiken persoonsgegevens van onze zakelijke partners, zoals hun zakelijk e-mailadres en telefoonnummer, voor de uitvoering van onze samenwerking. Mogelijk screenen wij onze klanten en relaties voordat wij deze samenwerking aangaan. Deze informatie is verkregen op basis van openbaar toegankelijke bronnen, en/of informatie verstrekt door de klanten en/of informatie verkregen via andere hulpmiddelen.
 • Wij verwerken emailadressen en andere nodige bedrijfs- en persoonlijke gegevens, zoals naam, achternaam, emailadres en soms telefoonnummer of adres, bij jouw aanmelding voor de nieuwsbrief, het ontvangen van een whitepaper, onze magazines of andere contentstukken aangeboden vanuit de website. Op die manier kun je de laatste nieuwtjes en updates ontvangen. Indien jij op enig moment geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie per e-mail, kun je te allen tijde afmelden via de link onderaan de betreffende e-mail.
 • Informatie over jouw bezoek zal worden gebruikt ter analyse, verbetering en de werking van onze website. Ook informatie die jij eventueel achterlaat zal gebruikt worden ter analyse en verbetering van onze website en dienstverlening. Hiervoor verzamelen gegevens van jou zoals IP-adres, websiteactiviteiten, cookies. Voor meer informatie over onze cookies klik hier:[MtH2] 

Rechtmatige grondslag

RechtsgrondToelichting
ToestemmingAvensus biedt in het verlengde van haar  dienstverlening de mogelijkheid voor websitebezoekers,  potentiële klanten en relaties om informatie via de mail toegestuurd te krijgen (bijvoorbeeld voor nieuwsbrieven, magazines, whitepapers of andere contentstukken). We gebruiken de gegevens die nodig zijn om deze informatie op te sturen op basis van toestemming.
OvereenkomstAvensus gebruikt voor haar dienstverlening een overeenkomst. Voordat deze overeenkomst tot stand komt worden klanten ingeschreven in het systeem. Dit wordt aangemerkt als de precontractuele fase. Voor de precontractuele fase geldt ook de rechtsgrond overeenkomst.
Wettelijke verplichtingAvensus verwerkt ook persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan haar wettelijke verplichting zoals de administratieplicht voor de belastingdienst.
Gerechtvaardigd belangHet gerechtvaardigde zakelijke belang om de relevantie van de website te verzekeren en de diensten van Avensus te verbeteren en te bevorderen; het gerechtvaardigde belang bij het handhaven van onze integriteit en zich tegen reputatieschade te beschermen; en het gerechtvaardigde belang om onze zakelijke relaties te beheren en te onderhouden.

Nauwkeurigheid van gegevens

Avensus streeft ernaar de persoonsgegevens die worden verzameld nauwkeurig, volledig en bijgewerkt te houden waarbij zij rekening houdt met de doeleinden waarvoor deze gegevens werden verzameld.

Gegevens delen met derden

Wij verstrekken jouw (persoons)gegevens niet aan andere partijen, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, wij hen hebben ingeschakeld om bepaalde gegevens te verwerken, wij hier een gerechtvaardigd belang voor hebben, om aan een wettelijke verplichting te voldoen of jij toestemming daarvoor geeft. Hierbij kan je denken aan de verstrekking van persoonsgegevens in het kader van de werking en de functionaliteit van de website, analyse en verbetering van onze website, en overige noodzakelijke verwerkingen.

Om onze diensten te kunnen verlenen, kan Avensus jouw persoonsgegevens verstrekken aan partijen die zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Avensus doet dit alleen indien er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens. Dit betekent bijvoorbeeld dat wij door de Europese Commissie goedgekeurde modelovereenkomsten gebruiken of afspraken maken over de omgang met persoonsgegevens.

Bewaartermijnen

Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

Beveiliging

Avensus doet er alles aan om jouw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerden hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover uw persoonsgegevens worden verstrekt aan andere organisaties die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, zorgen we ervoor  dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal (moeten) beveiligen.

Rechten van betrokkenen

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) regelt de bescherming van jouw persoonsgegevens.

Je mag:         

 • jouw persoonsgegevens inzien;
 • jouw persoonsgegevens veranderen als die niet kloppen;
 • jouw persoonsgegevens laten wissen indien deze niet langer noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor ze werden verzameld;
 • jouw persoonsgegevens (voor een deel) niet laten verwerken;
 • jouw persoonsgegevens laten doorgeven aan een andere organisatie. Wij bewaren jouw gegevens dan niet meer;
 • bezwaar maken tegen het verwerken van jouw persoonsgegevens.

Vragen, opmerkingen of klachten

Indien je vragen hebt in verband met deze verklaring of bijkomende informatie wenst over de manier waarop Avensus met jouw persoonsgegevens omgaat of indien je meer wilt weten over jouw rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens en deze rechten wilt uitoefenen, kun je contact opnemen met ons:

Email: privacy@avensus.nl

Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk hiervoor op autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast/ingevoerd op 11 januari 2022

Cookieverklaring van Avensus

Op onze website maken wij gebruik van “cookies”. Cookies zijn kleine tekstbestandjes op jouw computer, smarttelefoon of tablet die onthouden wat je op onze website doet. Op dit ogenblik gebruiken wij drie soorten cookies:

 1. Functionele (first party) cookies:

Functionele (first party) cookies zijn technisch noodzakelijk om de website goed te laten werken. Door deze cookies kun je gebruik maken van de functionaliteiten op de website. Deze cookies hebben geen of geringe gevolgen voor je privacy.

 • Analytische cookies:

Ook plaatsen wij altijd een cookie om volledig anoniem het gebruik van onze website te analyseren. Deze analytische cookies meten jouw websitebezoek. We kunnen bijvoorbeeld zien wanneer een van onze webpagina’s vaak wordt bezocht. Deze informatie helpt ons verder de website te verbeteren. Wij vragen hiervoor je toestemming als deze niet privacyvriendelijk zijn ingesteld.

 • Marketing/tracking cookies:

Marketing /tracking cookies volgen het bezoek aan de website om daarmee een profiel van websitebezoekers op te bouwen. We kunnen op basis daarvan de website optimaliseren of op jou afgestemde advertenties tonen. We vragen hiervoor je toestemming

 • Pixels:

Naast cookies maken wij gebruik van pixels (ofwel Insight Tags). Een pixel is een stukje code op onze website waarmee we meer inzicht krijgen in het gedrag van bezoekers en de prestaties van bijvoorbeeld onze LinkedIn advertenties.

Derde partijen

Hieronder wordt uitgelegd van welke diensten Avensus gebruikt maakt en hoe ze worden gebruikt om de diensten voor u zo goed mogelijk te kunnen bedienen.

Google Analytics

We gebruiken Google Analytics voor analyses van onze website. Specifiek voor Google Analytics heeft de Autoriteit Persoonsgegevens een handleiding geschreven om Google Analytics privacy-vriendelijk in te stellen. Hierdoor is het niet noodzakelijk om toestemming te vragen voor het plaatsen van Google Analytics.

Enkele maatregelen die geïmplementeerd zijn:

•          Er is een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google;

•          De laatste drie cijfers van het IP-adres wordt verwijderd en dus niet verwerkt;

•          De gegevens worden niet gedeeld met Google ten behoeve van hun eigen dienstverlening.

Google heeft daarnaast een tool ontwikkeld waarmee de bezoeker kan voorkomen dat Google Analytics data verzamelt, deze handleiding is hier te vinden.

Google Tag Manager

De website van Avensus maakt gebruik van Google Tag Manager voor website analyses. Door middel van Google Tag Manager kunnen we de website eenvoudig aanpassen.

Hotjar

Hotjar helpt Avensus om haar website te analyseren en verbeteringen door te voeren op het gebied van gebruikersvriendelijkheid.

LinkedIn

Data wordt verzameld om inzicht te krijgen in het gedrag van de gebruiker. Deze data wordt ingezet om het gedrag van advertenties aan te passen op Linkedin.

Active Campaign

Data wordt verzameld tijdens het gebruik van formulieren om inzicht te krijgen in het gedrag van een specifieke gebruiker. Deze data wordt ingezet om te meten wat het gedrag is van deze gebruiker.

Toestemming

Wanneer je onze website voor de eerste keer bezoekt komt er een pop-up op je beeldscherm met informatie over de cookies. Door te klikken op “Alle cookies toestaan” of “Selectie accepteren” geef je akkoord op de selectie van cookies en plug-ins. Mocht je deze cookies blokkeren via je webbrowser, dan kan het zijn dat je onze website als iets trager ervaart, of eerder ingevoerde gegevens opnieuw moet invoeren.

Cookies blokkeren, verwijderen of activeren

Je toestemming kun je op ieder gewenst moment weer intrekken. Dit doe je via de instellingen van je browser. U kunt in de meeste webbrowsers cookies verwijderen. Ook zou het mogelijk moeten zijn cookies te blokkeren door in uw browser te kiezen voor de optie om het opslaan van sommige of alle cookies af te wijzen. Het “helpscherm” in uw browser of de gebruikshandleiding van uw computer bevat doorgaans informatie hoe u dit moet doen.

Het blokkeren van cookies kan ervoor zorgen dat de website minder goed werkt. Mocht je de cookies toch hebben verwijderd, dan kan je bij het opnieuw bezoeken van onze website deze cookies weer activeren door je toestemming ervoor te geven.

Wijziging cookieverklaring

Wij kunnen onze cookieverklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. Als we de doeleinden van de verwerking ingrijpend willen wijzigen, en de verwerking is gebaseerd op je toestemming, zullen we je eerst opnieuw om toestemming vragen voor die nieuwe doeleinden.

Onze contactgegevens

Heb je vragen over onze cookie verklaring of over onze diensten? Dan kan je contact opnemen via: privacy@avensus.nl of bellen naar 085-020 0070.

Menu