1. High Grade Security
  2. Encryptie

Encryptie

Avensus gaat uit van de visie: Encrypt all and Manage the keys yourself. Alleen dan heeft u de allerhoogste controle over uw bezit.

Encryptie beveiligt uw data

Nieuwe technologieën veranderen onze maatschappij en het creëren van vertrouwen en het maximaal beschermen van onze meest gevoelige data is essentieel. Wat is in dit digitale tijdperk de beste manier van informatiebeveiliging ? Uiteraard begint beantwoording van deze vraag met het weten wát de meest waardevolle data van uw organisatie is. Binnen de financiële sector is dit doorgaans direct te definiëren en voor de industrie sector gaat het veelal om bescherming van intellectuele eigendom. Maar waar bevindt deze data zich binnen uw netwerken? Weten we waar deze data naar toe beweegt, wie ermee werkt en er toegang toe heeft en weten we op welke locatie(s) deze data wordt opgeslagen?

Als we teruggaan naar de essentie van informatiebeveiliging staan Continuïteit, Integriteit en Beschikbaarheid centraal. Dit maakt dat beslissingen rondom informatiebeveiliging op basis van risicomanagement genomen worden. Na de risico-analyse, wordt gekozen voor 3 delta’s, t.w.

  1. het risico accepteren
  2. het risico deels accepteren en deels maatregelen nemen; of
  3. maatregelen nemen.

Wat kunnen wij voor jou betekenen?

Data encryptie

Encryptie is de meest maximale en efficiëntie manier van beveiligen voor zowel gestructureerde databases als ongestructureerde bestanden. Encryptie beveiligt uw waardevolle data.

Transparante Encryptie

Maakt het mogelijk om data-at-rest-encryptie, geprivilegieerde toegang te verlenen en security intelligence logs te verzamelen ongeacht de locatie ervan; database, file server, applicatie en traditioneel of gevirtualiseerd datacenter of een cloud omgeving.

Tokenization

Tokenization met Data Masking (PCI DSS 3.x Security Eis) helpt uw organisatie om de beveiligings- en compliancy vraagstukken aan te pakken, met minimale complexiteit en druk op administratieve kosten. Tokenization maakt het makkelijk om ‘format-preserving tokenization’ te gebruiken om gevoelige velden in databases te beschermen.

Application Encryptie

Applicatie encryptie biedt een interface voor key management operaties en applicatie-niveau encryptie van waardevolle data. Na implementatie is de data veilig over de gehele levenscyclus, ongeacht waar de data naartoe wordt getransfereerd, geback-upt of gekopieerd.

Cases

No results found.

Nieuws & Blog

Menu