Bedrijf

Onze klanten

Wij ondersteunen een verscheidenheid aan organisaties en bedrijven; zodra men te maken heeft met informatie technologie zijn wij aanwezig met onze diensten. De meest waardevolle data wordt door Avensus beschermd en met de beste gebruikerservaring beheerd.

anteryon-logo
kwadrantgroep-logo
frion-logo
redlogic-logo
efteling-logo
legro-logo
gemeente-gennep-logo
vve-diensten-nl-logo
gemeente-meerssen-logo
carinova-logo
gemeente-rucphen-logo
gemeente-peel-en-maas-logo
sro-logo
menicon-logo
janssen-en-janssen-logo
gemeente-vaals-logo
omnidesk-logo
keolis-nl-logo
gemeente-hardenberg-logo
dock-logo

Deskundig, Betrokken en Resultaatgericht

De exponentiële groei van nieuwe technologieën verandert onze maatschappij. Avensus versterkt haar klanten door vermindering van IT-complexiteit enerzijds, en het beschermen van ‘s werelds meest waardevolle informatie anderzijds. Het resultaat wordt altijd ingegeven door de doelstellingen van onze klant; die wij vanuit 5 werkterreinen onze expertise bieden.

Ransomware het hoofd bieden: Meer doen, met dezelfde capaciteit

“Naast Ransomware hebben wij te maken met gerichte aanvallen op onze infrastructuur, waarbij aanvallers meerdere aanvallen combineren om onze infrastructuur binnen te dringen. Dit worden ook wel Advanced Persistent Threats (APT’s) genoemd. Samen met ransomware zorgt dit voor veel extra werk, terwijl wij geen extra mankracht of budget beschikbaar krijgen om dit op te pakken. De grote uitdaging waar wij voor stonden was dan ook meer te doen met dezelfde capaciteit.”

– Karel Klumpenaar, teamcoördinator ICT Gemeente Veenendaal

De professionele ondersteuning gaf de doorslag

Wij zijn zeer tevreden over de professionele ondersteuning van Avensus. Het systeem van NetApp heeft ons in de afgelopen zes jaar niet in de steek gelaten. Daarom waren wij er al snel over uit dat we opnieuw voor een NetApp-systeem zouden kiezen.”

– Hetty Teeseling, Hoofd ICT De Jong & Laan Accountants

Branches

Zorg

De stip op de horizon moet worden gezet; zorginstellingen moeten nu slimme keuzes maken. Er ligt een hoge druk op medewerkers om zoveel mogelijk werk te leveren met zo min mogelijk middelen. ICT is hierin een belangrijke ondersteunende factor.

Industrie

Veranderende markten en globalisering hebben een blijvende invloed op de IT behoefte van ons bedrijfsleven. Daarnaast werken commerciële bedrijven steeds meer vanuit ISO27001 en 27002. Ingegeven als eis van belangrijke klanten of het levert een concreet concurrentievoordeel op. Thema’s als kostenbesparing, compliancy en continuïteit komen dan ook vaak terug in de vragen die klanten aan ons stellen.

Financiële dienstverlening

De financiële sector, waaronder o.a. Banken, Accountancy en Assurantie, loopt voorop als het gaat om innovatieve IT-technologieën om de bedrijfsproductiviteit en veiligheid te verhogen. De razendsnelle digitalisering en afhankelijkheid daarvan, plus de strakke wettelijke controle; maakt de vereiste niveaus van continuïteit, efficiency en klantenservice bijzonder hoog.

Overheid

Een betere, digitale dienstverlening en een efficiëntere interne organisatie; de juiste inzet van IT-oplossingen speelt hierin een bepalende rol. De overheid vervult een voorbeeldfunctie en stelt wet-  en regelgeving.

De Digitale Zorgwerkplek

De zorgketen wordt groter; zorginstellingen moeten met verschillende stakeholders samenwerken. Denk aan gemeenten, zorgverzekeraars, gespecialiseerde zorgverleners etc. Deze samenwerking moet efficiënt en goed te plaatsvinden, tenslotte zijn alle medewerkers gebaat bij de mogelijkheid om eenvoudig contact te onderhouden met alle betrokken partijen. Samenwerken, communiceren en kennis delen op verschillende tijdstippen en locaties en dat ongeacht team of organisatie.

Banken en Payment Industrie

Ruim 80% van onze retail-banken maakt gebruik van diensten van Avensus High Grade Security. Ook bieden we diensten voor de betalingsverwerkende industrie.

Zelfstandige en betrokken teams

De medewerkers van Avensus Groep werken in kleine, gespecialiseerde entiteiten. Door een scherpe focus binnen de verschillende teams, verzekeren we ons van een hoog kennisniveau en een sterke betrokkenheid bij onze klanten. Deze aanpak levert de slagkracht van een grote onderneming in combinatie met de deskundigheid en flexibiliteit van een betrokken specialist.

Menu