1. Informatiebeveiliging
 2. ISO 14001

ISO 14001

Aandacht voor milieurisico’s, wet-en regelgeving, energieverbruik en gebruik en verspilling van natuurlijke bronnen is voor elk bedrijf van groot belang. ISO 14001 is hiervoor de internationale code en best-practice die gebruikt kan worden om het milieumanagementsysteem van jouw organisatie in te richten.

ISO 14001 Implementatie

Met de professionele begeleiding van onze implementatie- en certificeringsexperts ondersteunen wij bij het vertalen van de eisen uit de norm naar jouw organisatie en zorgen we er gezamenlijk voor dat jouw organisatie wordt klaargestoomd voor een certificatie voor deze code!

Een milieumanagementsysteem wordt gebruikt om een bij de organisatie passend milieubeleid te ontwikkelen en de uitvoering hiervan te borgen. Wanneer het milieumanagementsysteem voldoet aan de eisen van de ISO 14001 standaard, kan de organisatie worden gecertificeerd. Certificatie vindt plaats door een onafhankelijke instelling. De ISO 14001 is de internationaal geaccepteerde standaard met eisen voor een milieumanagementsysteem. De norm is ontwikkeld door de Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO).

ISO 14001 kosten

Kies met onze variabele ondersteuningspakketten voor hét pakket dat het beste aansluit bij jouw wensen ten aanzien van budget, doorlooptijd en hoeveelheid ondersteuning. Hieronder staan de verschillende standaard opties die daarvoor mogelijk zijn, prijzen zijn ex. btw. In deze opties zijn we uitgegaan van een organisatie van circa 25 fte en een standaard scope. Graag de zekerheid van een certificering?

ISO 14001 certificering behalen

Wat is de relatie met andere managementsystemen?

Het wel of niet certificeren van het managementsysteem is een keuze van de organisatie. De volgende condities kunnen daarbij worden onderscheiden:

 • Externe conditie:
  • Contractuele voorwaarde: de opdrachtgever stelt het hebben van één of meer managementsysteem certificaten verplicht om in aanmerking te komen voor opdrachten.
  • Overheid: het managementsysteemcertificaat is nodig om simpelweg te voldoen aan wet- en regelgeving.
  • Omgeving: de omgeving stelt het hebben van een managementsysteemcertificaat min of meer verplicht om te kunnen samenwerken (business partners) of om te kunnen voldoen aan gestelde condities (bank, verzekeraar, etc.).
 • Interne conditie:
  • Professionalisering; de wens om de kwaliteit van het managementsysteem inzichtelijk, meetbaar en toetsbaar maken.
  • Onderscheid: de wens om meer onderscheidend te zijn ten opzicht van andere aanbieders en daarmee tevens aan te tonen dat de zaken goed geregeld zijn.

ISO 14001 certificering betekenis

Certificering vindt plaats door een certificerende instelling. Organisaties die certificeren, moeten hiervoor geaccrediteerd zijn. De Raad van Accreditatie (RvA) accrediteert deze certificerende instellingen. Ieder land heeft zijn eigen ‘RvA’. De werkwijze is wereldwijd min of meer gelijk. De accreditatie van de RvA is branche- en normgerelateerd. Niet elke geaccrediteerde certificerende instelling mag in elke branche certificeren. De consultants van Avensus zijn bekend met de vereisten van de RVA en kunnen de organisatie adviseren met betrekking tot de keuze van de certificerende instelling(en).

Wat kunnen wij voor jou betekenen?

ISO 27001 Implementatie

Ook al heeft een organisatie haar zaken prima op orde, het implementeren van een ‘certificaatwaardig’ managementsysteem voor informatiebeveiliging kost doorgaans behoorlijk wat tijd.

ISO 9001

Deze wereldwijd meest ingezette norm voor kwaliteitsbeheersing is gericht op het inzichtelijk maken of een organisatie in staat is om te voldoen aan de eisen die aan haar worden gesteld.

NEN 7510

Dé norm voor Informatiebeveiliging binnen de zorgsector in Nederland. Gebaseerd op ISO 27001 met extra aandachtspunten specifiek bedoeld voor de zorg.

Het Team

De consultants van Avensus Security hebben jarenlange ervaring in het pragmatisch en doeltreffend ondersteunen van een breed scala aan organisaties en hun leveranciers rondom het vraagstuk Informatiebeveiliging, Kwaliteit- en Milieumanagement. Bij bijna alle klanten zetten we tijdens een implementatie traject aan de hand van de betreffende norm in gezamenlijkheid met de klant een managementsysteem op.

Door deze opgebouwde kennis en ervaring hebben de consultants ook zeer praktische suggesties t.a.v. de inrichting van de processen en vele voorbeelden van documenten die bij de implementatie gebruikt kunnen worden. Daarnaast is het merendeel van de consultants Lead Auditor en zijn zij goed op de hoogte van het verloop en de vereisten van een certificeringstraject.

Avensus heeft de kennisexperts in huis: implementatie specialisten, consultants, lead auditors en trainers op het gebied van managementsystemen: ISO 9001, ISO 14001, ISO 20000, ISO 22301, ISO 26000, ISO 27001, ISO 31000, NEN 7510, etc.

Internal auditing ISO 14001

Voor het uitvoeren van interne audits, third party audits, supplier audits, reviews en het opstellen van verbeterplannen bieden wij graag de ondersteuning van onze consultants/lead auditors aan. Van het verzorgen van een incidentele audit tot en met het opstellen en uitvoeren van een meerjarenplanning van alle audits en reviews. Bij Avensus ben je aan het juiste adres.

Onderhoud ISO 14001

Maak gebruik van onze expertise. Ook voor het onderhouden, integreren en verbeteren van jouw bestaande managementsysteem of -systemen. Wij maken graag een resultaatgericht plan van aanpak.

Nieuws & Blog

Menu