1. Privacy

Privacy

De privacy experts van Avensus kunnen bij elke privacy vraagstuk helpen. Het maakt hierbij niet uit in welke sector je werkzaam bent of hoe groot jouw organisatie is. Neem vrijblijvend contact op met Avensus om jouw vraagstuk te bespreken.

De bescherming van persoonsgegevens staat in toenemende mate in de belangstelling. De komst van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in 2018 heeft hier aan bijgedragen. Ook de opmars van de informatiemaatschappij maakt dat privacy steeds meer een onderwerp is waarover wordt gesproken. Avensus is dé toonaangevende specialist in Nederland op alle facetten van gegevensbescherming en helpt je graag bij de inrichting en beheersing van jouw gegevens- en informatiestromen.

Data Protection Impact Assessment (DPIA)

Een Data Protection Impact Assessment (DPIA) of Privacy Impact Assessment (PIA) is hét geschikte middel om voorgenomen verwerkingen of projecten te toetsen aan de AVG. Geen nare verassingen achteraf, maar vooraf pro-actief privacy risico’s opsporen en voorkomen.

Functionaris Gegevensbescherming

Avensus kan voor u de functie van Functionaris Gegevensbescherming (FG) ook wel Data Protection Officer (DPO) vervullen. De FG is de interne toezichthouder op het gebied van de AVG. De FG’s van Avensus beschikken over de juiste juridische, technische en organisatorische kennis om deze rol te kunnen vervullen.

Privacy audit

Eén van de vereiste van de AVG is dat organisaties actief kunnen aantonen dat ze voldoen aan de eisen van de AVG. Het uitvoeren van een privacy audit is het geschikte middel om te voldoen aan de verantwoordingsplicht (accountability) conform de AVG.

Kan je niet vinden wat je zoekt?

De AVG is meer dan enkel het afsluiten van een verwerkersovereenkomst of het uitvoeren van een DPIA. De experts van Avensus kunnen u bij elke privacy vraagstuk helpen. Het maakt hierbij niet uit in welke sector u werkzaam bent of hoe groot uw organisatie is. Neem vrijblijvend contact op met Avensus om uw vraagstuk te bespreken.

Wat kunnen wij ook voor jou betekenen.

ISO 27001 Implementatie

Ook al heeft een organisatie haar zaken prima op orde, het implementeren van een ‘certificaatwaardig’ managementsysteem voor informatiebeveiliging kost doorgaans behoorlijk wat tijd.

ISO 9001

Deze wereldwijd meest ingezette norm voor kwaliteitsbeheersing is gericht op het inzichtelijk maken of een organisatie in staat is om te voldoen aan de eisen die aan haar worden gesteld.

NEN 7510

Dé norm voor Informatiebeveiliging binnen de zorgsector in Nederland. Gebaseerd op ISO 27001 met extra aandachtspunten specifiek bedoeld voor de zorg.

ISO 14001

ISO 14001 is net als ISO 9001 gericht op het proces dat een product voortbrengt, niet het product zelf. Het is een compilatie van normen m.b.t. milieubeheer

Het Team

De consultants van Avensus hebben jarenlange ervaring in het pragmatisch en doeltreffend ondersteunen van een breed scala aan organisaties en hun leveranciers rondom het vraagstuk Informatiebeveiliging, Kwaliteit- en Milieumanagement. Bij bijna alle klanten zetten we tijdens een implementatie traject aan de hand van de betreffende norm in gezamenlijkheid met de klant een managementsysteem op.

Door deze opgebouwde kennis en ervaring hebben de consultants ook zeer praktische suggesties t.a.v. de inrichting van de processen en vele voorbeelden van documenten die bij de implementatie gebruikt kunnen worden. Daarnaast is het merendeel van de consultants Lead Auditor en zijn zij goed op de hoogte van het verloop en de vereisten van een certificeringstraject.

Avensus heeft de kennisexperts in huis: implementatie specialisten, consultants, lead auditors en trainers op het gebied van managementsystemen: ISO 9001, ISO 14001, ISO 20000, ISO 22301, ISO 26000, ISO 27001, ISO 31000, NEN 7510, etc.

Internal auditing

Voor het uitvoeren van interne audits, third party audits, supplier audits, reviews en het opstellen van verbeterplannen bieden wij graag de ondersteuning van onze consultants/lead auditors aan. Van het verzorgen van een incidentele audit tot en met het opstellen en uitvoeren van een meerjarenplanning van alle audits en reviews. Bij Avensus ben je aan het juiste adres.

Onderhoud

Maak gebruik van onze expertise. Ook voor het onderhouden, integreren en verbeteren van uw bestaande managementsysteem of -systemen. Wij maken graag een resultaatgericht plan van aanpak.

Nieuws & Blog

Menu