1. Privacy Consulting
  2. AVG Privacy Quick Scan

AVG Privacy Quick Scan

De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is geen makkelijke materie. Ook vanuit de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, wordt niet altijd even duidelijk voorlichting gegeven over wat specifiek voor jouw organisatie van toepassing is en hoe je het beste kan omgaan met de privacyregels. 

De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is geen makkelijke materie. Ook vanuit de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, wordt niet altijd even duidelijk voorlichting gegeven over wat specifiek voor jouw organisatie van toepassing is en hoe je het beste kan omgaan met de privacyregels. ​

Het niet voldoen aan de AVG kan grote gevolgen hebben voor jouw organisatie, zoals imagoschade, boetes en schadeclaims, verstoring in de bedrijfsprocessen. Kortom: financiële schade.​

Hoe kan je dit voorkomen? ​

Doe de AVG|Privacy Quick Scan !​​

Je krijgt in hoofdlijnen inzicht in hoeverre jouw organisatie voldoet aan de AVG:

  • Welke verplichte onderwerpen (nog) aandacht nodig hebben;
  • Waar de risico’s zitten;
  • Welke acties je kan ondernemen om de risico’s te beperken.

Het Team

Mateus ten Hacken
Fausha de Jong
Fhoat Visser

Wat kunnen wij ook voor jou betekenen.

Verwerkingsregister

Het verwerkingsregister is het instrument waarmee je kan aantonen dat je organisatie verantwoord omgaat met persoonsgegevens. Dit register is voor intern gebruik en kan worden opgevraagd door de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). 

Privacyverklaring

 De privacyverklaring is het juiste middel om aan de transparantieverplichting vanuit de AVG te voldoen. Je kan hiermee als organisatie tevens aantonen dat je aan deze AVG-verplichting voldoet. 

AVG Training

Avensus verzorgt AVG trainingen om AVG awareness (bewustwording) binnen de organisatie te bereiken.

Verwerkersovereenkomst

In een verwerkersovereenkomst leggen organisaties, waarvan de één verwerkingsverantwoordelijke is en de ander de verwerker, afspraken vast over de bescherming van persoonsgegevens die zij met elkaar delen. 

Nieuws & Blog

Menu